سفارش تبلیغ
صبا ویژن
از فــــرش تا عـــــــــرش

دست به قلم نمیرود...

انگار دیگر نمیخواهد کاغذ را با دردهایش شریک کند

میترسد. . .

میترسد کاغذ تاب نیاورد

بعد از شنیدن این همه د ر د...

آهسته میگوید...

آهسته تر میگوید حرف هایش را...

نمیخواهد کاغذ بشنود د ر د هایش را...

د ل ت ن گ ی هایش را...

دست به قلم نمیرود. . .

قلم دوس دارد بنویسد..

حدِاقل از دلتنگی هایش. . .

اما دست نمیگذارد...

دست به قلم نمیرود!

انگار دست نشانی اش را گم کرده

بجای اینکه به قلم برود

تا بنویسد

رو دلم گذاشته شده

و همش

دلِ خونی ام را به رخم میکشد...

نمیدانم چرا دست به قلم نمیرود. . .

؟!

 

پ.ن: دست به قلم نمیرود........ !!!

 


خط خطــی شده در سه شنبه 91/1/15ساعت 9:23 عصر به قلمِ فاطمــه یــــادگـاری ( ) |

هلوع. . . حس های خط خطی. . .

دل نوشته اش را خواندم. . .                                                          

بهش گفتم کاش میشد این حس های قشنگ قشنگ،

مسیر خانه و کاشانه ی قلب م ن را هم یاد بگیرد و سری هم به آنجا بزند. . .                      

گفت: هستند. . . در وجودت هستند. . . در قلبت. . .

تو با قلم آشتی کن. . .

           سراغش را بگیر. . .

                               به دست بگیرش. . .

                             آن حس های زیبـــا، بر روی کاغذ لب وا میکنند. . .                                             

            نمیدانم از چه حرف میزد. . .                                                 

         قلم را برداشتم. .                                 

اما جز خط خطی های سیاه رنگ بر روی سفیدی کاغد چیزی عاید چراغ چشمانم نشد. . . :(

یعنی احساسات قشنگ من این است؟

این سیاهی ها و           

                        این خط خطی ها. . . ؟!

اگر چنین باشد. . .

       اگر احساس قشنگ من این باشد،

درِ قلبم را که باید کاه گِل بگیرم هیچ،          

                          باید فاتحه اش را بخوانم

                 و سراغ مکانی در قبرستان قلب های مرده برایش باشم. . .

 

هی.. نوشت: می دانم. . . 

میدانم قلب که سیاه باشد. . . 

گنهکار که باشی. . .  

سیاهی قلبت به روحت هم میرسد. . .  

حتی روسیاه هم میشوی. . . 

پس انتظار نداشته باش با این همه سیاهی

چیزی جز سیاهی، بر روی سفیدی کاغذ بیاید. . .

من نوشت: انتظار چیزی بهتر از این نوشته، از حال خرابم نداشته باشین؛ شرمنده. . . التماس دعا. . . :(

 


خط خطــی شده در جمعه 90/10/30ساعت 4:0 عصر به قلمِ فاطمــه یــــادگـاری ( ) |

 

:(

                              د گـ ر گـ و نــ م . . . :(

                      حال این روزهای مرا هیچ قلمی قادر به نوشتن نیست. . .

                                       اما تو حسیـــن. . .

                                                  که در خواندن مهارتی عجیــب داری،

                                          حرف های دلم را خوب بخوان! . . .

باشد که مرهمی باشی بر زخم های نمک پاشیده شده ی دلم. . . :(


خط خطــی شده در پنج شنبه 90/10/22ساعت 2:42 عصر به قلمِ فاطمــه یــــادگـاری ( ) |

<      1   2   3