سفارش تبلیغ
صبا ویژن
از فــــرش تا عـــــــــرش

گردن شکسته شدم . . ..

بس تمامِ تقصیرها را

گردنِ من انداختی ...

تمامِ تقصیرها

گردنِ همـانی بود که

با دلی شکسته . ..

رفت!

 

 

پ.ن: باورکن!!


خط خطــی شده در سه شنبه 91/5/10ساعت 5:54 صبح به قلمِ فاطمــه یــــادگـاری ( ) |

درسته گفتم

د سـ ت ا ز سَـ رَ م و ر د ا ر . . .

اما تو نباید

د سـ ت هایت را

از شـ ا نـ ـه هایـ.م

دریغ می کردی!!

 

پ.ن: بازهم بی مخاطب! :)

 خط خطــی شده در سه شنبه 91/5/3ساعت 12:46 صبح به قلمِ فاطمــه یــــادگـاری ( ) |

کـ مــ ـی آ هـ سـ تـ ـه تـ ر

بــ ا ر ا ن!!

عاقبت

غرق میکنی

معشوقت را

در دریایِ احساسات ...


خط خطــی شده در یکشنبه 91/4/25ساعت 6:29 صبح به قلمِ فاطمــه یــــادگـاری ( ) |

دیگر آزرده ام نمیکند

تلخیِ یک فنجان قهوهِ داغ

تلخی اش گم می شود

بینِ طعمِ تلخی که

روزگار

به من

چشانده است ...


خط خطــی شده در پنج شنبه 91/4/22ساعت 2:11 عصر به قلمِ فاطمــه یــــادگـاری ( ) |

چشمانِ ابریِ سیاهرنگِ آسمان هم

چون

چشمـانِ یعقــوب

ســـ فـــ یــــ د

شد ...

بسکه اشکــ ریخت

از غمـِ فراق . . .

 


خط خطــی شده در یکشنبه 91/4/11ساعت 2:28 عصر به قلمِ فاطمــه یــــادگـاری ( ) |

هـ یــ چ کـ س

نفهمید

وسعتِ غـ مِ ماهی ها را . . .

که بعضی شـان..

گاهی...

یک دنیا غــــــــ م دارند و

یک دریــا ا شــ کـــــ . . .


خط خطــی شده در شنبه 91/4/10ساعت 4:21 عصر به قلمِ فاطمــه یــــادگـاری ( ) |

او غرقِ نگاهِ مـ.ن ...

مردمِ چشمانِ مـ.ن،

غرق در دریای شورِ شوقِ دیدارش ...

 


خط خطــی شده در جمعه 91/4/9ساعت 1:59 عصر به قلمِ فاطمــه یــــادگـاری ( ) |

نــ فــ ســ م را

حـ بــ س

میکنم...

ذخیره ای برای زندگیِ دوباره!!

امــا

قبل از آن

مــ یــ مــ یـــ ر م . . .

پ.ن:

برایِ کارهای سختِ زندگی

باید

جـــ ـ ـان

داد...


خط خطــی شده در سه شنبه 91/4/6ساعت 10:7 عصر به قلمِ فاطمــه یــــادگـاری ( ) |

می گذارند و می گذرند . . .

نمی دانم

قــ یــ مــ تِ د ل

این چنین پاییــــن است،

یـــا او

زیـــادی خودش را

دســ تِ بـــ ا لـ ا

گرفته...

کـــاش

کــــ مــــ ـی

با مـــ.ن

حـــــ ر ا ج

حســاب میکرد! ...

 

پ.ن: پست، کـاملا بی مخاطب!


خط خطــی شده در یکشنبه 91/3/28ساعت 12:33 صبح به قلمِ فاطمــه یــــادگـاری ( ) |

خوش به حالِ آدم

که بعد از چیدن سیب

بـــــــازهم آدم مانــد...

و من هم همچنــان

درصددِ آدم شدنم. . .

ریزنوشت: هرروزم را به جای اینکه در راهِ آدم شدن بگذرانم...

در راه حسرتِ آدم شدن میگذرانم... :(


خط خطــی شده در پنج شنبه 91/3/18ساعت 4:55 عصر به قلمِ فاطمــه یــــادگـاری ( ) |

<      1   2   3      >