از فــــرش تا عـــــــــرش

گاهی

نیاز داری

به دور از دنیایِ دیگران

در دنیایِ خودت

قدم بزنی

در قلمروِ خیالـ.ت

در امتدادِ

جاده یِ خاطرات

گاهی تند بروی و گهی آهسته ...

و بی مقصد. . .

وآنقدر بروی

تا برسی

به نقطه یِ مقصد

. . . خـــ د ا . . .

 


خط خطــی شده در جمعه 91/6/10ساعت 11:25 عصر به قلمِ فاطمــه یــــادگـاری ( ) |

صدبار مامانـ.ت بهت گف

اینق شلخته نباش

حواستو اینق اینور اونور پرت نکن

آروم بذارش یه جا..

یه جا مثِ یه دخترِ خانوم و مرتب

آویزونش کن(!!)

اما

گوش نکردی.....

 

حالا بکش!!

.

.

.

..:(....

________

مخاطبِ خاصِ خاصِ خاص

 


خط خطــی شده در سه شنبه 91/6/7ساعت 12:6 صبح به قلمِ فاطمــه یــــادگـاری ( ) |

عاقبت

بغضِ آسمان

هم

شکست!

ولی چرا اینقـــدر دیــر ...؟

 خط خطــی شده در شنبه 91/5/28ساعت 1:2 عصر به قلمِ فاطمــه یــــادگـاری ( ) |

یک لیوان آب لطفا...!

برای فرو بردنِ

بغضِ گیرکرده در گلویـ.م

میخواهم ...

 


خط خطــی شده در پنج شنبه 91/5/26ساعت 8:26 عصر به قلمِ فاطمــه یــــادگـاری ( ) |

گاهی

اینقدر از

خودت و دنیای درونـ.ت

خسته میشوی که

دیگر نمیخواهی

ببینی خودت را ...

بشنوی حرفهایـ.ت را...

حتی سکوتـ.ت را..!

دوست داری بروی و

جایی خودت را گــُ م کنی ...

جایی که دیگر

خودت هم خودت را نشناسی!!

 

پ.ن: حالـ.م توصیفی نیست . . .

ممنون از اینکه برای دلـ.م أمّن یُجیب میخونین!

 


خط خطــی شده در چهارشنبه 91/5/25ساعت 1:15 صبح به قلمِ فاطمــه یــــادگـاری ( ) |

تــ ســ بـــ یـــ ح .ـش

مثِ همیشه

همگام با نفس هایِ خسته اش

دانه دانه

در دستانـ.ش می لغزد ...

امّـا....

نـ مـ یـ د ا نـ .م

علتِ لغزشِ نگاهـ.ش

بر نگاهـ.م را...!

 


خط خطــی شده در سه شنبه 91/5/24ساعت 2:47 صبح به قلمِ فاطمــه یــــادگـاری ( ) |

عطشِ عشقِ ماهیِ تنها

در کنجی از

تُنگی تَنگ

با آبی که

ثانیه های خسته ی عمرش را

در آن می گذراند

اغنا می شود

آیا؟

 

 


خط خطــی شده در یکشنبه 91/5/15ساعت 10:49 عصر به قلمِ فاطمــه یــــادگـاری ( ) |

ای تیک تیکِ ساعت .. .

چه میخواهی

از جانِ خسته ام؟

چــــــرا

میخواهی

صدای تکرارِ لحظه ها را

به گوشم

برسانی؟

 


خط خطــی شده در شنبه 91/5/14ساعت 1:52 عصر به قلمِ فاطمــه یــــادگـاری ( ) |

دنیایــــــ.م

در

چشمــانی

خلاصه میشود

که

تـــــــــــــــ.و

روبرویش ایستاده باشی .. .

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مخاطبِ خاص!

 خط خطــی شده در جمعه 91/5/13ساعت 3:22 صبح به قلمِ فاطمــه یــــادگـاری ( ) |

مـ.ن

همان آدم برفی ای

هستم که

دیروز

به دستِ تو

ساخته شدم ...

پس امــروز

گلایه نکن

از قلبِ یخیِ درونم . ..

 خط خطــی شده در پنج شنبه 91/5/12ساعت 2:51 عصر به قلمِ فاطمــه یــــادگـاری ( ) |

   1   2   3      >