سفارش تبلیغ
صبا ویژن
از فــــرش تا عـــــــــرش

ای تیک تیکِ ساعت .. .

چه میخواهی

از جانِ خسته ام؟

چــــــرا

میخواهی

صدای تکرارِ لحظه ها را

به گوشم

برسانی؟

 


خط خطــی شده در شنبه 91/5/14ساعت 1:52 عصر به قلمِ فاطمــه یــــادگـاری ( ) |

دنیایــــــ.م

در

چشمــانی

خلاصه میشود

که

تـــــــــــــــ.و

روبرویش ایستاده باشی .. .

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مخاطبِ خاص!

 خط خطــی شده در جمعه 91/5/13ساعت 3:22 صبح به قلمِ فاطمــه یــــادگـاری ( ) |

مـ.ن

همان آدم برفی ای

هستم که

دیروز

به دستِ تو

ساخته شدم ...

پس امــروز

گلایه نکن

از قلبِ یخیِ درونم . ..

 خط خطــی شده در پنج شنبه 91/5/12ساعت 2:51 عصر به قلمِ فاطمــه یــــادگـاری ( ) |

گردن شکسته شدم . . ..

بس تمامِ تقصیرها را

گردنِ من انداختی ...

تمامِ تقصیرها

گردنِ همـانی بود که

با دلی شکسته . ..

رفت!

 

 

پ.ن: باورکن!!


خط خطــی شده در سه شنبه 91/5/10ساعت 5:54 صبح به قلمِ فاطمــه یــــادگـاری ( ) |

درسته گفتم

د سـ ت ا ز سَـ رَ م و ر د ا ر . . .

اما تو نباید

د سـ ت هایت را

از شـ ا نـ ـه هایـ.م

دریغ می کردی!!

 

پ.ن: بازهم بی مخاطب! :)

 خط خطــی شده در سه شنبه 91/5/3ساعت 12:46 صبح به قلمِ فاطمــه یــــادگـاری ( ) |

خدایـا ...

اگـر بی خیالت هم بشوم ،

بازهم

خیالت

از

خیالـ.م

بیرون نخواهد رفت!

 

ریزنوشت: بارخدایا.. از کویِ تو بیرون نرود پایِ خیالـ.م... .. . . .

 خط خطــی شده در یکشنبه 91/5/1ساعت 6:49 عصر به قلمِ فاطمــه یــــادگـاری ( ) |

[ درد و دل با معبـود... ]  


خط خطــی شده در شنبه 91/4/31ساعت 1:24 عصر به قلمِ فاطمــه یــــادگـاری ( ) |

آسمانت

مرا

بـــد هوایی کرده

اربـاب...

عکاس: هلـــوع

قطره ای از حال و هوایِ

هوادارانِ کویت

را به مـ.ن بچشان

تا مـ.ن نیز هوایی شوم

و

از جنسِ آسمان . . .

 

نجوا نوشت: نمی پنداشتم که اینگونه و اینقدر سریع مرا سوی خود بخوانی...

بغض نوشت: کاش منم مثالِ آهو تویِ صحرا بودم . . .

 

یادداشت 91/4/27

حرم علی بن موسی الرضا (ع) - صحن انقلاب


خط خطــی شده در پنج شنبه 91/4/29ساعت 8:6 عصر به قلمِ فاطمــه یــــادگـاری ( ) |

کـ مــ ـی آ هـ سـ تـ ـه تـ ر

بــ ا ر ا ن!!

عاقبت

غرق میکنی

معشوقت را

در دریایِ احساسات ...


خط خطــی شده در یکشنبه 91/4/25ساعت 6:29 صبح به قلمِ فاطمــه یــــادگـاری ( ) |

دیگر آزرده ام نمیکند

تلخیِ یک فنجان قهوهِ داغ

تلخی اش گم می شود

بینِ طعمِ تلخی که

روزگار

به من

چشانده است ...


خط خطــی شده در پنج شنبه 91/4/22ساعت 2:11 عصر به قلمِ فاطمــه یــــادگـاری ( ) |

<      1   2   3   4   5   >>   >