سفارش تبلیغ
صبا ویژن
از فــــرش تا عـــــــــرش

عاقبت

بغضِ آسمان

هم

شکست!

ولی چرا اینقـــدر دیــر ...؟

 خط خطــی شده در شنبه 91/5/28ساعت 1:2 عصر به قلمِ فاطمــه یــــادگـاری ( ) |

یک لیوان آب لطفا...!

برای فرو بردنِ

بغضِ گیرکرده در گلویـ.م

میخواهم ...

 


خط خطــی شده در پنج شنبه 91/5/26ساعت 8:26 عصر به قلمِ فاطمــه یــــادگـاری ( ) |

تصویرِ تــــــــــــ.و

بر دیدگانـ.م نقش بسته است...

تمــامِ دنیــایـ.م

تقشِ بر آب میشود اگر

ا شــ کــــ

را از دیدگانـ.م فرو ریزی ...

ـــــــــــــــــــــــــــــ

مخاطبِ خاص

 


خط خطــی شده در پنج شنبه 91/5/26ساعت 2:19 صبح به قلمِ فاطمــه یــــادگـاری ( ) |

[چهار رقمِ آخرِ شماره گوشیِ مخاطب]  


خط خطــی شده در چهارشنبه 91/5/25ساعت 1:44 عصر به قلمِ فاطمــه یــــادگـاری ( ) |

گاهی

اینقدر از

خودت و دنیای درونـ.ت

خسته میشوی که

دیگر نمیخواهی

ببینی خودت را ...

بشنوی حرفهایـ.ت را...

حتی سکوتـ.ت را..!

دوست داری بروی و

جایی خودت را گــُ م کنی ...

جایی که دیگر

خودت هم خودت را نشناسی!!

 

پ.ن: حالـ.م توصیفی نیست . . .

ممنون از اینکه برای دلـ.م أمّن یُجیب میخونین!

 


خط خطــی شده در چهارشنبه 91/5/25ساعت 1:15 صبح به قلمِ فاطمــه یــــادگـاری ( ) |

تــ ســ بـــ یـــ ح .ـش

مثِ همیشه

همگام با نفس هایِ خسته اش

دانه دانه

در دستانـ.ش می لغزد ...

امّـا....

نـ مـ یـ د ا نـ .م

علتِ لغزشِ نگاهـ.ش

بر نگاهـ.م را...!

 


خط خطــی شده در سه شنبه 91/5/24ساعت 2:47 صبح به قلمِ فاطمــه یــــادگـاری ( ) |

نفس کم آورده ام ارباب..

دلـ.م

هوایِ آسمانِ تو را میخواهد

هوایِ کویِ تو...

حال و هوایِ هوادارانِ کویت ..

دلـ.م یک دلِ سیر نگاه به ضریحـ.ت را میخواد

با بغضِ فرو برده در گلو ...

دلـ.م

آرام گرفتن

در زیرِ سایه ی تو میخواهد

در پناهِ نگاهت ...

 

پ.ن: دلـ.م ایوان طلایت را میخواهد :(

شهادت آقا.... تَ س ل ی ت!

 


 


خط خطــی شده در شنبه 91/5/21ساعت 10:21 عصر به قلمِ فاطمــه یــــادگـاری ( ) |

آقایـ.م ...

این پر و بالِ شکسته ی دلـ.م

مرهم میخواهد ...

تا دوباره پر کشد سویت..

تا بال بال زند

 در حَریمِ حرمت...

آنگاه

در پناهِ نگاهت

آرام گیرد ...

 

مرهمِ درد.م میشوی آقا؟

 


خط خطــی شده در چهارشنبه 91/5/18ساعت 3:38 صبح به قلمِ فاطمــه یــــادگـاری ( ) |

ای مهربان خدایم ...

پس کِی میخواهی

مـ.را

از قفسِ دنیــــــا

برهانی؟

 


خط خطــی شده در دوشنبه 91/5/16ساعت 8:16 عصر به قلمِ فاطمــه یــــادگـاری ( ) |

عطشِ عشقِ ماهیِ تنها

در کنجی از

تُنگی تَنگ

با آبی که

ثانیه های خسته ی عمرش را

در آن می گذراند

اغنا می شود

آیا؟

 

 


خط خطــی شده در یکشنبه 91/5/15ساعت 10:49 عصر به قلمِ فاطمــه یــــادگـاری ( ) |

<      1   2   3   4   5   >>   >