سفارش تبلیغ
صبا ویژن
از فــــرش تا عـــــــــرش

 

اگر فتح المبین پیروز نمی شد، تا پنج عملیات هم نمی شد این زمین های بزرگ و سایت ها را آزاد کرد. چون عراقی ها حالت هجومی داشتند. از این عملیات به بعد، عراقی ها دست و پایشان را جمع کردند. میدان مین گستردند و مجبور شدند به حالت تدافعی بروند.

امروز نیز به یادبود شهیدان این منطقه ، یادمان زیبایی ساخته اند تا تو شاید بتوانی در فضای همان روزها قدم بزنی. شیار های کوچه مانندی که آهسته تو را از خود عبور می دهند تا آرام آرام دلت نرم شودو آشتی کنی با هرآنچه از یاد برده ای.

سی امین سال هفته ی دفاع مقدس بر بسیجی های باقیمانده ی جبهه ی جنگ!! مبارک باد


خط خطــی شده در چهارشنبه 89/6/31ساعت 11:42 عصر به قلمِ فاطمــه یــــادگـاری ( ) |