سفارش تبلیغ
صبا ویژن
از فــــرش تا عـــــــــرش

لَجَم را در می آورند

کسانی که

به نشانه ی لطف و مهربانیِ شان

و یا اظهارِ ارادتشان،

سر مزارِ شهیدان

گلِ گلایل می گذارند. .

مگرنه این است که گلایل را سرِمزارِ مردگان می گذارند...؟

و مگـر نه این است که شهـدا زنده اند...؟

 خط خطــی شده در جمعه 91/8/19ساعت 7:45 عصر به قلمِ فاطمــه یــــادگـاری ( ) |