سفارش تبلیغ
صبا ویژن
از فــــرش تا عـــــــــرش

می دانی؟

دلِ مـ.ن

امشب

شده

کفتر.!

ــ بی اجازه ــ

پـرکـشـیـده سـویِ حـرمـ.ت

 آمده تا...

إذنِ دخول بگیرد و

بیاید پابوست. ..

 

آقایم..

آیا دلـ.م را

اجازه میدهی

تا بال بال زند

و آرام بخوابد در دامنِ مهربانی ات؟

گَر نــَــــــه...

إذنِ آهو شدنِ دلـ.م را

میدهی امشب؟

 

پ.ن: دلـ.م که تنگ میشود آسمانِ چشمانـ.م هم بارانی میشود. .. د لـ تـَ نـ گـ م آقایم..

پ.ن2: میلادِ ضامنِ آهویِ دلـ.م مبارک:)

 خط خطــی شده در پنج شنبه 91/7/6ساعت 9:23 عصر به قلمِ فاطمــه یــــادگـاری ( ) |