سفارش تبلیغ
صبا ویژن
از فــــرش تا عـــــــــرش

در حیرتم...

روز هایِ باهم بودنمان را

الکی

شلوغش می کردند؛

ولی وقتی که باید

بــال بـــال بزنند

موقعِ رفتنت،

نگذارند که بروی،

جیکشـان در نمی آید...!

انگار همه

مات و مبهوت

به تماشایِ چمدانِ قدیمی ات نشسته اند . . .

 

ایـن گـنـجـشـک هـا را مـی گـویـم!!

ــــــــــــــــــــــــ

مخاطبِ خاص

 خط خطــی شده در شنبه 91/6/25ساعت 3:53 عصر به قلمِ فاطمــه یــــادگـاری ( ) |