سفارش تبلیغ
صبا ویژن
از فــــرش تا عـــــــــرش

گاهی

نیاز داری

به دور از دنیایِ دیگران

در دنیایِ خودت

قدم بزنی

در قلمروِ خیالـ.ت

در امتدادِ

جاده یِ خاطرات

گاهی تند بروی و گهی آهسته ...

و بی مقصد. . .

وآنقدر بروی

تا برسی

به نقطه یِ مقصد

. . . خـــ د ا . . .

 


خط خطــی شده در جمعه 91/6/10ساعت 11:25 عصر به قلمِ فاطمــه یــــادگـاری ( ) |