سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
از فــــرش تا عـــــــــرش

لنگه کفشـ.ت را

مـــــــ.ن

دزدیده ام..!

تا تــــــــ.و

برای آمدن به سویِ من

ــ به سویِ لنگه کفشـ.ت ــ

پایـ.ت را در یک کفش کنی و

بیــــایی

بیای و شاید. .

دستمالی بکشی

بر قفسه ی تارِ عنکبوت زده یِ خاطراتـ.م ...

 


خط خطــی شده در شنبه 91/6/4ساعت 4:42 عصر به قلمِ فاطمــه یــــادگـاری ( ) |