سفارش تبلیغ
صبا ویژن
از فــــرش تا عـــــــــرش

تصویرِ تــــــــــــ.و

بر دیدگانـ.م نقش بسته است...

تمــامِ دنیــایـ.م

تقشِ بر آب میشود اگر

ا شــ کــــ

را از دیدگانـ.م فرو ریزی ...

ـــــــــــــــــــــــــــــ

مخاطبِ خاص

 


خط خطــی شده در پنج شنبه 91/5/26ساعت 2:19 صبح به قلمِ فاطمــه یــــادگـاری ( ) |