سفارش تبلیغ
صبا ویژن
از فــــرش تا عـــــــــرش

تــ ســ بـــ یـــ ح .ـش

مثِ همیشه

همگام با نفس هایِ خسته اش

دانه دانه

در دستانـ.ش می لغزد ...

امّـا....

نـ مـ یـ د ا نـ .م

علتِ لغزشِ نگاهـ.ش

بر نگاهـ.م را...!

 


خط خطــی شده در سه شنبه 91/5/24ساعت 2:47 صبح به قلمِ فاطمــه یــــادگـاری ( ) |