سفارش تبلیغ
صبا ویژن
از فــــرش تا عـــــــــرش

آقایـ.م ...

این پر و بالِ شکسته ی دلـ.م

مرهم میخواهد ...

تا دوباره پر کشد سویت..

تا بال بال زند

 در حَریمِ حرمت...

آنگاه

در پناهِ نگاهت

آرام گیرد ...

 

مرهمِ درد.م میشوی آقا؟

 


خط خطــی شده در چهارشنبه 91/5/18ساعت 3:38 صبح به قلمِ فاطمــه یــــادگـاری ( ) |