سفارش تبلیغ
صبا ویژن
از فــــرش تا عـــــــــرش

خدایـا ...

اگـر بی خیالت هم بشوم ،

بازهم

خیالت

از

خیالـ.م

بیرون نخواهد رفت!

 

ریزنوشت: بارخدایا.. از کویِ تو بیرون نرود پایِ خیالـ.م... .. . . .

 خط خطــی شده در یکشنبه 91/5/1ساعت 6:49 عصر به قلمِ فاطمــه یــــادگـاری ( ) |