سفارش تبلیغ
صبا ویژن
از فــــرش تا عـــــــــرش

اینجا چه دلگیر است ...

آری!

دیارت دلگیر خواهد بود

وقتی چند ســـال پیاپی، شبِ عیدِ مبعث

کنـــار مولایت باشی

و

امشــــــــــبــــــ

بخاطرِ امتحــان ترمت

کنجی از اتاقت،

تک و تنهــــا،

گز کرده،

دور از شوروشوقِ حــــــرمِ مـــــولــــا . . .


خط خطــی شده در یکشنبه 91/3/28ساعت 9:4 عصر به قلمِ فاطمــه یــــادگـاری ( ) |