سفارش تبلیغ
صبا ویژن
از فــــرش تا عـــــــــرش

در حیرتم...

روز هایِ باهم بودنمان را

الکی

شلوغش می کردند؛

ولی وقتی که باید

بــال بـــال بزنند

موقعِ رفتنت،

نگذارند که بروی،

جیکشـان در نمی آید...!

انگار همه

مات و مبهوت

به تماشایِ چمدانِ قدیمی ات نشسته اند . . .

 

ایـن گـنـجـشـک هـا را مـی گـویـم!!

ــــــــــــــــــــــــ

مخاطبِ خاص

 خط خطــی شده در شنبه 91/6/25ساعت 3:53 عصر به قلمِ فاطمــه یــــادگـاری ( ) |

بویِ پاییز

خفه ام کرده. . .

دیگــر نفسـ.م بـالا نمــی آیــد . . .

باری دیگر

پاییز می آید و

قدم زدن هایِ بی تــــــــــ.و

در کوچه باغ هایِ تنهاییِ دلـ.م ...

و شلوغ کردنِ برگ ها

زیرِ قدم هایِ بی کسی ام...

و سکوت شان

در جاپایِ خالیِ قدم هایِ تـــــــــ.و ...

 

پ.ن1: راستَش...

دلـَ.م... عاشقِ هوایِ پاییز است اما... بی هوایِ تو... نفس کشیدن درآن هوا هم برایش...مـ ر گ است. . .

پ.ن2: بعدِ مدت ها... اینم یه پستِ بی مخاطب.:)

 خط خطــی شده در شنبه 91/6/18ساعت 11:0 عصر به قلمِ فاطمــه یــــادگـاری ( ) |

ترجیح میدم باز

به اندازه تمامِ حرف هایِ نگفته ام

سکــــــــــــــــوتـــــــــــــــ

کنـــ.م

.

.

.

...

 

 


خط خطــی شده در دوشنبه 91/6/13ساعت 11:13 عصر به قلمِ فاطمــه یــــادگـاری ( ) |

از یـــــــــاد که رفته ام ...

بگذار  از  د ســــــــــ ت  هم  بـ ر و م. . .

تو را چه زیان...؟

 خط خطــی شده در یکشنبه 91/6/12ساعت 4:37 عصر به قلمِ فاطمــه یــــادگـاری ( ) |

تسبیحـ.ت را دوست داشتـ.م ...

همانی که

با به نخ کشیدنِ اشک هایـ.ت

برایـ.م بافتی...

یادت هست؟

ــ پرویی ام را ببخش... ــ

ولی

می شود باز برایـ.م

از آن تسبیح ها ببافی؟

و

با دانه های همان تسبیح

برایـ.م

أمَن یُجیب

بخوانی..؟

برای دلـ.م. . .

برای آرامشِ این دلِ طوفان زده ام ...

 


 


خط خطــی شده در شنبه 91/6/11ساعت 1:54 عصر به قلمِ فاطمــه یــــادگـاری ( ) |

لنگه کفشـ.ت را

مـــــــ.ن

دزدیده ام..!

تا تــــــــ.و

برای آمدن به سویِ من

ــ به سویِ لنگه کفشـ.ت ــ

پایـ.ت را در یک کفش کنی و

بیــــایی

بیای و شاید. .

دستمالی بکشی

بر قفسه ی تارِ عنکبوت زده یِ خاطراتـ.م ...

 


خط خطــی شده در شنبه 91/6/4ساعت 4:42 عصر به قلمِ فاطمــه یــــادگـاری ( ) |

نگاهِ آسمانی ات

آنقدر مهربان است

که

آسمــان

تمامِ کار و زندگی اش را

ول کرده

و

خیره به تماشایِ

دنیایِ چشمانـ.ت

نشسته است ... 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مخاطبِ خاص

 


خط خطــی شده در سه شنبه 91/5/31ساعت 2:15 عصر به قلمِ فاطمــه یــــادگـاری ( ) |

تصویرِ تــــــــــــ.و

بر دیدگانـ.م نقش بسته است...

تمــامِ دنیــایـ.م

تقشِ بر آب میشود اگر

ا شــ کــــ

را از دیدگانـ.م فرو ریزی ...

ـــــــــــــــــــــــــــــ

مخاطبِ خاص

 


خط خطــی شده در پنج شنبه 91/5/26ساعت 2:19 صبح به قلمِ فاطمــه یــــادگـاری ( ) |

[چهار رقمِ آخرِ شماره گوشیِ مخاطب]  


خط خطــی شده در چهارشنبه 91/5/25ساعت 1:44 عصر به قلمِ فاطمــه یــــادگـاری ( ) |