شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
(: کاريکلماتور :)

پيام‌هاي اتاق

ساعت ویکتوریا

هلوع♥

+ پرنده اي که از سقوط مي ترسيد هيچوقت پرواز را ياد نگرفت. قفس، پرنده را اسير کرد ولي پرواز در رفت... پرواز، هفت شهر عشق را سير کرد.. پرنده هنوز اندر خم همان يک وجب قفس است...
ساعت ویکتوریا
گروه کاريکلماتور
vertical_align_top