شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
(: کاريکلماتور :)

پيام‌هاي اتاق

ساعت ویکتوریا

هلوع♥

+ غم دست به دعا شد تا زندگي از من فاصله بگيرد...
چراغ جادو
گروه کاريکلماتور
vertical_align_top