شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
(: کاريکلماتور :)

پيام‌هاي اتاق

ساعت دماسنج

هلوع♥

+ خوش به حال نابينايان.. چرا؟ چون هيچ وقت مرگ رو به چشم خودشون نمي بينند...
ساعت دماسنج
گروه کاريکلماتور
vertical_align_top