شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
(: کاريکلماتور :)

پيام‌هاي اتاق

ساعت دماسنج

هلوع♥

+ وقتي خواندن کتاب هاي سياسي ممنوع شد،مردم به خواندن در و ديوارهاي شهر پرداختند!
ساعت دماسنج
گروه کاريکلماتور
vertical_align_top