شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
(: کاريکلماتور :)

پيام‌هاي اتاق

ساعت دماسنج

هلوع♥

+ اگر حرف مفت را مي خريدن، الان ميلياردر بودم...
تسبیح دیجیتال
گروه کاريکلماتور
vertical_align_top