سفارش تبلیغ
صبا ویژن
از فــــرش تا عـــــــــرش

امـ شـ ب

منتظرِ روضه خواندنِ کسی نباش...

به د ر و دیـ و ا ر و مـ سـ مـ ا ر

که نگاه کنی،

برایـ ت روضه میخوانند...


خط خطــی شده در یکشنبه 92/1/25ساعت 12:42 عصر به قلمِ فاطمــه یــــادگـاری ( ) |