شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر

هلوع♥

+ [پيامک] حضرت حيدر بنام فاطمه حساس بود خلقت از روز ازل مديون عطرياس بود اى كه بستى راه را دركوچه ها بر فاطمه گردنت را مى شكست آنجا اگر عباس بود *شهادتِ مادر تسليت...* تمناىِ دعا..
جزتو
92/2/4
جزتو
http://yeghanehjan.parsiblog.com/Feeds/7370745/
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top