شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا

هلوع♥

+ مي بينيد؟ آخر آسمــان هم تاب نياورد، بغضش ترکيد... و اکنون بي خجالت جلويِ همه برايِ اربابش اشک مي ريزد... *چه خوب است از آسمــان درس بگيريم...*
هـــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــوع:*
کجايي تو دختر....
*سحربانو*
:(
چراغ جادو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top