شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج

هلوع♥

+ حالـــــــــم خوب است خــوبِ خـــوبـــــــــ دلـــــــــــم را که کشته ام ... روحـــــــــم را که دار زده ام نگــــــــاهم را که درويش کرده ام لـــــبهايم را که دوخته ام مهم تر از همه ، خودم را در خودم حبس کرده ام حالـــــــــــم خوب است خوبه خوب ... *مـــــــرا اين حال خوب بس است ... باور کن!*
فک ميکنم اين متن از خودتون باشه... نه؟!!
هلوع♥
نه..مطمعن نيستم الهه:دي
هلوع♥
نه متاسفانه.. از خودم نيس:)
هلوع♥
اگه ازاول از خودم ميپرسيديم بت ميگفتم:)
هلوع♥
خو بگو:دي
ديگه چي؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هلوع♥
ديگه هيچي!! فق همين! :ا
همينم زياده! دخمل من نباس اينطوري باشه! دهع!
هلوع♥
مگه چجوريه؟
اينطوري: دلـــــــــــم را که کشته ام ... روحـــــــــم را که دار زده ام نگــــــــاهم را که درويش کرده ام لـــــبهايم را که دوخته ام مهم تر از همه ، خودم را در خودم حبس کرده ام
هلوع♥
آها:)) خو چشه مگه؟حسِ باحاليه که:دي
نبينم ديگه ها :| فردا ميشي يكي مث غزل و زهرا و سايه و اينا! نميخام هاااااا
هلوع♥
باوش:)))) اصن ديگه بااونام نميگردم، که کمالِ هم نشيني با اونا درمن اثري نکنه:دي
آفرين :دي
هلوع♥
بعد باز بگو من بچه ي حرف گوش کني نيستم!!:|
هستي هستي! اصن بابات بچه ي حرف گوش كني نيس:دي
هلوع♥
اون که البته:دي
:)) بذا بهش بگم
تسبیح دیجیتال
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top