شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج

هلوع♥

هلوع♥
...:(
هلوع♥
عکسو ميگي؟ اوهوم..خيلي... اما به پايِ اون تسبيحه نميرسه. . .
هلوع♥
نه... اونو نميگم............... يکي ديگه رو ميگم:(
هلوع♥
اونو که ميدونم خوشگل بود:دي.. اما من از اول ازون حرف نزذم اصن.....:دي:(
هلوع♥
راستي مريم بهت گف که منم کپيِ همون تسبيح رو داشتم و عاقبت، تسبيحِ منم به سرنوشتِ تسبيحِ مريم دجار شد...؟:دي:(
هلوع♥
اوهوم. . . :ا
ساعت دماسنج
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top