شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر

هلوع♥

+ [وبلاگ] *دنيايـ.م ...*
اين وقت شب؟اينجا؟:دي
هلوع♥
پ کجا؟ :دي
خونتون:دي
هلوع♥
حوصله ي خونمونو ندارم.. تو اتاقمم! :دي
آهان..همون باش مشکلي نداره :دي
هلوع♥
ممنون که اجازه دادي از جام تکون نخورم! :))
خواهش ميکنم..:دي
هلوع♥
:دي
mp3 player شوکر
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top